Ga direct naar de inhoud.

Erkenning

Als de ouders van een kind niet getrouwd zijn of geen geregistreerd partnerschap zijn aangegaan,  kan de vader of de moeder uit wie het kind niet is geboren (duo-moeder) het kind erkennen. De erkenning is de formele rechtshandeling,  waardoor tussen het kind en de vader of duo-moeder een familierechtelijke betrekking tot stand komt. 

Lees meer: Erkenning

Ouderlijk gezag

De ouders van een kind dat geboren wordt binnen hun huwelijk, hebben van rechtswege het gezamenlijk gezag over dat kind. Dit gezamenlijk gezag wordt voortgezet na beëindiging van het huwelijk. Bij ongehuwden geldt dat alleen moeder van rechtswege het gezag heeft. 

Lees meer: Ouderlijk gezag

Naamrecht

In Nederland worden strikte regels gehanteerd als het gaat om het verkrijgen van de geslachtsnaam. Wijziging kan dan ook niet zondermeer. Dat geldt ook voor het wijzigen van een voornaam.

Lees meer: Naamrecht

Adoptie

Bij adoptie dient onderscheid te worden gemaakt tussen de adoptie van een Nederlands kind en de adoptie van een kind in het buitenland. In beide gevallen gelden echter voorwaarden waaraan de adoptieouder(s) dienen te voldoen. 

Lees meer: Adoptie

Kinderbeschermingsmaatregelen

In Nederland is de Raad voor de Kinderbescherming in eerste instantie de partij die ten behoeve van minderjarigen de rechtbank kan verzoeken een beschermingsmaatregel op te leggen. Deze maatregelen kunnen variëren van een ondertoezichtstelling tot een uithuisplaatsing en kunnen zelfs zo ver reiken dat zij verzoeken om een ouder uit het ouderlijk gezag te ontheffen. 

Lees meer: Kinderbeschermingsmaatregelen

Voogdij over kinderen bij overlijden ouders

Wie zorgt er voor uw kinderen als u komt te overlijden? Dit is een vraag waar men liever niet over nadenkt, maar die wel degelijk aandacht verdient.

Lees meer: Voogdij over kinderen bij overlijden ouders