Ga direct naar de inhoud.

Adoptie

Bij adoptie dient onderscheid te worden gemaakt tussen de adoptie van een Nederlands kind en de adoptie van een kind in het buitenland. In beide gevallen gelden echter voorwaarden waaraan de adoptieouder(s) dienen te voldoen. 

Adoptie van een Nederlands kind

Adoptie van een Nederlands kind dient te gebeuren via de rechter, zodat hiervoor ook een advocaat nodig is. Aan de adoptieouder worden verschillende eisen gesteld onder andere waar het gaat om de verzorgingstermijn. Paren van verschillend of gelijk geslacht dienen voor de adoptieaanvraag ten minste 3 jaren te hebben samengeleefd en daarnaast moeten zij het kind gedurende ten minste 1 jaar hebben verzorgd.

In geval van partneradoptie, dus adoptie door 1 persoon, dient de adoptant ten minste 3 jaren, voorafgaand aan het verzoek, te hebben samengeleefd met de juridische ouder en in die periode ten minste 1 jaar voor het kind hebben gezorgd. Voor duo-moederadoptie geldt geen verzorgingstermijn of samenlevingstermijn. Overigens komt duo-moederadoptie door de wetswijziging van 1 april 2014 minder vaak voor, nu onder omstandigheden het ouderschap voor beide moeders bij geboorte tot stand komt.

Voorts gelden de volgende voorwaarden bij adoptie, ongeacht de vorm:

  • De adoptie is in het belang van het kind.
  • Het kind heeft niets meer te verwachten van zijn eigen ouders, waarbij de rechter beoordeelt of de ouders hun rol nog kunnen vervullen.
  • Het kind is minderjarig. Een kind van  12 jaar of ouder moet toestemming geven voor de adoptie.
  • De adoptieouders mogen niet tevens de grootouders van het kind zijn.
  • De adoptieouders zijn ten minste 18 jaar ouder dan het kind dat zij wensen te adopteren.

Interlandelijke adoptie

Bij interlandelijke adoptie bent u niet alleen gebonden aan de Nederlandse regels voor adoptie, doch ook aan de regels die gelden in het land waar het kind wordt geadopteerd. Zo zullen een getrouwde man en vrouw geen problemen ondervinden, doch is het voor een paar van gelijk geslacht ervan afhankelijk of het betreffende land adoptie in dat geval toestaat. Ook voor eenouderadoptie bestaat niet in alle landen de mogelijkheid. De voorkeur wordt meestal gegeven aan getrouwde stellen.

Indien u een buitenlandse adoptie wenst, zult u een beginseltoestemming moeten vragen, waarbij de adoptant op het moment van het doen van de aanvraag hiertoe niet ouder mag zijn dan 42 jaar. Als voorwaarde geldt daarbij dat de adoptieouders in Nederland wonen en zij niet meer dan 40 jaar ouder zijn dan het adoptie kind.

Adoptieprocedure

Adoptieprocedures zijn zeer complex en met name bij interlandelijke adopties is het aan te raden dat u zich bij laat staan door een erkend adoptiebureau. Zij zal u begeleiden bij alle stappen van de procedure, van beginseltoestemming tot het afhandelen van de formaliteiten als het kind in Nederland is aangekomen. 

Adoptie en Advocaat

Adoptie gaat via de rechter waarbij een advocaat nodig is. Heeft u hier vragen over, laat het ons weten:

Lees ook