Ga direct naar de inhoud.

Kinderbeschermingsmaatregelen

In Nederland is de Raad voor de Kinderbescherming in eerste instantie de partij die ten behoeve van minderjarigen de rechtbank kan verzoeken een beschermingsmaatregel op te leggen. Deze maatregelen kunnen variëren van een ondertoezichtstelling tot een uithuisplaatsing en kunnen zelfs zo ver reiken dat zij verzoeken om een ouder uit het ouderlijk gezag te ontheffen.

Maatregelen

Indien de rechtbank een beschermingsmaatregel oplegt, dan ligt de uitvoering hiervan sinds januari 2015 in handen van de gemeentes. Zij bekijken op welke wijze jeugdhulp kan worden verleend. Zo zal bij een ondertoezichtstelling een gezinsvoogd worden aangesteld. Ook bestaat de mogelijkheid voor plaatsing bij een pleeggezin of een jeugdinstelling als de uithuisplaatsing is uitgesproken.

Ingrijpende maatregelen

Jeugdbeschermingsmaatregelen zijn – hoewel soms noodzakelijk – vaak erg ingrijpend voor zowel de ouder als het kind. Een goede begeleiding is van groot belang. Met een advocaat kan worden besproken of een verzoek van de Raad voor de Kinderbescherming kans van slagen heeft, of dat de ouders in bepaalde situaties juist beter hun medewerking kunnen verlenen.  

Langdurig traject

Wanneer eenmaal een ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing is uitgesproken, is dat vaak een startpunt van een lang traject. Er kunnen verlengingen worden aangevraagd of verdergaande maatregelen. Het is goed om voor ogen te houden wat in het belang van het kind is, en waar nodig hulp en begeleiding te vragen van de betrokken instanties. De mate waarin een ouder bereid is om te hulp te aanvaarden, speelt bij beslissingen van de rechter vaak een rol. Een advocaat kan u ook hierin begeleiden. 

Handige link

Raad voor de Kinderbescherming

 

Juridische begeleiding bij kinderbeschermingsmaatregelen

Een advocaat kan adviseren bij kinderbeschermingsmaatregelen. Heeft u hier vragen over laat het ons weten:

Lees ook