Ga direct naar de inhoud.

Naamrecht

Wijziging achternaam

In Nederland worden strikte regels gehanteerd als het gaat om het verkrijgen van de geslachtsnaam. Wijziging kan dan ook niet zondermeer. Bij het ontstaan van een nieuwe familieband – denk aan trouwen of het erkennen van een kind – bestaat de mogelijkheid om een keuze te maken voor een andere achternaam. De keuzemogelijkheden zijn echter wettelijk vastgelegd. Dergelijke keuzemomenten komen niet altijd voor, terwijl er wellicht wel aanleiding is om de geslachtsnaam te wijzigen. Hiervoor kan de procedure bij het Ministerie van Justitie worden gevolgd.

Wanneer kan ik mijn achternaam wijzigen?

Het wijzigen van de achternaam is gebonden aan wettelijke regels en slechts in een beperkt aantal situaties kan een dergelijk verzoek worden gedaan. Het gaat om de volgende gevallen:

 • indien een ouder of verzorger het kind zijn of haar achternaam wil geven;
 • indien een meerderjarig kind de achternaam wil veranderen indien in die van de andere ouder of verzorger;
 • indien een meerderjarig kind de achternaam wil veranderen in die van de andere ouder of verzorger;
 • indien een meerderjarige, die tijdens de minderjarigheid een naamswijziging heeft ondergaan, deze ongedaan wil maken;
 • indien een meerderjarige de naamkeuze van de ouders wil herzien;
 • indien het gaat om een niet-Nederlandse achternaam;
 • indien het gaat om een onwelvoeglijke of bespottelijke achternaam;
 • indien het gaat om een veel voorkomende achternaam;
 • indien het gaat om een onjuist gespelde achternaam;
 • indien men de toevoeging van een achternaam wenst, waarvan kan worden aangetoond dat deze al deel uitmaakte van de familienaam, toen de burgerlijke stand werd ingevoerd;
 • indien men wenst dat de achternaam van de moeder wosrdt toegevoegd, als deze naam is uitgestorven of met uitsterven wordt bedreigd.

Hoe kan ik mijn achternaam wijzigen?

Wanneer u uw eigen achternaam of die van uw kind wens te wijzigen, dan kan dat middels een aanvraagformulier naamswijziging, dan samen met de benodigde bijlagen gezonden kan worden aan Dienst Justis. U hebt voor het indienen van deze aanvraag geen advocaat nodig. Er zijn wel kosten verbonden aan het verzoek achternaamwijziging, te weten 835,- euro. Als het verzoek tot achternaamwijziging wordt afgewezen, dan krijgt u dit geld niet terug.

Wijziging voornaam

Er zijn situaties denkbaar dat iemand zijn voornaam wenst de wijzigen. Om tot een voornaamswijziging te komen, dient sprake te zijn  van zwaarwichtige belangen. U kunt hierbij denken aan adoptie of geslachtsverandering. Maar ook een verkeerde spelling van de voornaam bij de geboorte aangifte kan voorkomen, hetgeen middels een voornaamswijziging gecorrigeerd kan worden. 

Hoe wijzig ik mijn voornaam?

Een voornaamswijziging vangt aan met de indiening van een verzoekschrift bij de rechtbank. U hebt dan ook een advocaat nodig om een voornaamswijziging te bewerkstelligen. De advocaat zal de gronden onderbouwen en verzoeken om de vaststelling van de nieuwe naam in een beschikking. De beschikking zal na verloop van drie maanden aan de gemeente van de geboorteplaats van verzoeker worden verzonden, teneinde ook de naamswijziging in de registers van de burgerlijke stand door te voeren. Dit gebeurt middels aanhechting van een wijzigingsakte aan de geboorteakte.

Kan ik de voornaam van mijn kind wijzigen?

Ook een minderjarige kan zijn of haar voornaam laten wijzigen, doch uitsluitend via zijn of haar wettelijk vertegenwoordiger. De wettelijk vertegenwoordiger zal een advocaat moeten inschakelen om het verzoekschrift in te dienen. In deze procedures kan het voorkomen dat tegen de wijziging verweer wordt gevoerd als bijvoorbeeld de naamswijziging door één ouder is gewenst en de andere ouder zich ertegen verzet. Er zal dan een mondelinge behandeling worden gepland. De rechter beslist uiteindelijk of de voornaamswijziging wordt toegewezen.

 

 

Handige links

Veel gestelde vragen over wijzigen achternaam

Downloads met meer informatie

Lees ook