Ga direct naar de inhoud.

Voogdij over kinderen bij overlijden ouders

Wie zorgt er voor uw kinderen als u komt te overlijden? Dit is een vraag waar men liever niet over nadenkt, maar die wel degelijk aandacht verdient. Hoewel u er niet van uitgaat dat het u overkomt, zijn er verschillende voorbeelden van ouders die komen te overlijden en hun kinderen achterlaten. Om ervoor te zorgen dat de kinderen na uw overlijden goed terechtkomen, is het van belang hier tijdig over na te denken en uw wensen vast te leggen.

Voogdij

Tot 2014 legden ouders de voogdij over de kinderen na hun overlijden vast in hun testament of in een aparte notariële akte. Dit is inmiddels aanzienlijk vereenvoudigd met ingang van 1 april 2014. Middels een eenvoudig formulier kunnen de met het gezag belaste ouders in het gezagsregister laten opnemen wie na het overlijden van de ouders als voogd zal optreden.

Rechten en plichten van de voogd

Het is van belang dat ouders met hun beoogde voogd(en) bespreken wat de rechten en plichten van voogdij inhouden en of zij bereid zijn deze te accepteren. Het voogdijschap kan verstrekkende gevolgen hebben, waarbij bovendien een verschil bestaat tussen gezamenlijke voogdij en voogdij alleen.

Een voogd alleen is verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van de kinderen, maar is niet verplicht dit zelf te doen. Het kind kan ook naar een tehuis of een pleeggezin. De voogd is de wettelijk vertegenwoordiger van het kind en beheert ook het vermogen. Op dit beheer wordt toezicht gehouden door de kantonrechter. De voogd alleen kan de kantonrechter ook toestemming vragen om het vermogen van het kind aan te wenden voor het levensonderhoud van het kind.

Gezamenlijke voogdij houdt in dat de voogden het kind zelf verzorgen en opvoeden. Daarnaast brengt gezamenlijke voogdij ook een onderhoudsplicht met zich mee. De kosten van het levensonderhoud van het kind dienen dus door de voogden te worden voldaan en daarvoor mag het vermogen van het kind niet worden aangewend. De voogden zijn samen wettelijk vertegenwoordiger van het kind en ze beheren ook samen het vermogen. Als gezamenlijk voogden ontvangt men in de regel ook kinderbijslag.

Aanvaarding voogdij

Als ouders iemand tot voogd hebben aangewezen, dan vangt de voogdij eerst aan wanneer de voogd de voogdij heeft aanvaard. Hiervoor dient de voogd een bereidverklaring bij de griffie van de rechtbank af te leggen.

 

Handige link

aantekenen voogdij in gezagsregister

Lees ook