Ga direct naar de inhoud.

Het netto besteedbaar inkomen

Het netto besteedbaar inkomen (NBI) vormt de basis bij het berekenen van zowel kinder- als partneralimentatie. Zo is het NBI gedurende het huwelijk bepalend voor de hoogte van de behoefte. Het NBI ná echtscheiding, vormt de basis voor het berekenen van de draagkracht.

NBI is niet gelijk aan het netto maandsalaris

Het netto besteedbaar inkomen is niet gelijk aan het salaris dat maandelijks op je bankrekening wordt bijgeschreven. Rekening dient te worden gehouden met vakantietoeslag, bonussen, pensioenen e.d. In de rechtspraak wordt het NBI als volgt gedefinieerd:

Het NBI is de som van het bruto-inkomen, inclusief vakantietoeslag en de werkelijke inkomsten uit vermogen, verminderd met de belastingen en premies die de onderhoudsgerechtigde daarover verschuldigd is, waarbij tevens de relevante heffingskortingen in aanmerking zijn genomen. Redelijke (aftrekbare) pensioenlasten en de premies voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering worden ook in aanmerking genomen, ongeacht of deze voortvloeien uit een collectief contract of een individuele pensioenregeling. Geen rekening wordt gehouden met de fiscale gevolgen van het zijn van eigenaar van een woning (eigenwoningforfait, fiscale aftrek van hypotheekrente, de voor de financiering van de woning noodzakelijke premies voor verzekeringen en aflossingen) en de bijtelling vanwege een auto van de zaak.

De familierechtadvocaat kan met behulp van speciale alimentatierekenprogramma’s, op basis van loonstroken en jaaropgave, eenvoudig het NBI van partijen berekenen.

Loondienst

De hiervoor genoemde methode voor het berekenen van het netto besteedbaar inkomen, geldt slechts voor mensen in loondienst. Voor ondernemers kan niet simpelweg een loonstrook worden aangehouden. Het vaststellen van het NBI vergt dan meer maatwerk (zie hiervoor NBI & ondernemer en NBI & eenmanszaak).

Berekening Netto Besteedbaar Inkomen?

Wilt u het Netto besteedbaar inkomen laten berekenen door een advocaat of heeft u hier vragen over? Laat het ons weten:

Lees ook