Ga direct naar de inhoud.

De echtscheiding

De echtscheiding algemeen

Het aantal huwelijken dat voortijdig strandt, loopt al decennia lang op en heeft in 2015 een percentage bereikt van 38,1  %. Dit zijn slechts de huwelijken die eindigen door echtscheiding; de verbrekingen van samenlevingen zal dit percentage alleen maar doen stijgen. Hoewel het steeds ‘normaler’ wordt om te scheiden, kan niet gesteld worden dat scheiden makkelijker wordt. 

Lees meer: De echtscheiding algemeen

De echtscheidingsprocedure

Als een echtscheiding in goed overleg geen mogelijkheid meer is, dan zullen de echtelieden ieder een eigen advocaat moeten benaderen om hem/haar te begeleiden in de echtscheidingsprocedure. Een procedure bij de rechtbank is kostbaar en tijdrovend. Bij een echtscheiding dient u er rekening mee te houden dat een procedure zeker een jaar kan duren. Indien hoger beroep wordt ingesteld, dan kan het oplopen tot enkele jaren.  

Lees meer: De echtscheidingsprocedure

Mediation

Een echtscheiding kan de emoties hoog doen oplopen en bovendien brengt het vaak complicaties met zich mee ten aanzien van de kinderen of de financiën. De ervaring leert dat als een mediator als bemiddelaar tussen partijen optreedt, er op maat gemaakte afspraken kunnen worden gemaakt die bovendien duurzaam worden gedragen door de scheidende partners. Bovendien voorkomt mediation een gang naar de rechter, hetgeen met name tijd, maar ook geld scheelt. 

Lees meer: Mediation

Collaborative divorce

Collaborative divorce gaat uit van de veronderstelling dat het in het belang is van partijen om gezamenlijk tot overeenstemming te komen en een procedure te voorkomen. Het is een teamgericht proces, waarin partijen en hun advocaten samenwerken met het uitsluitende doel te komen tot een overeenkomst, die zoveel mogelijk tegemoetkomt aan de belangen en behoeften van beide partijen.

Lees meer: Collaborative divorce

Wat kost een scheiding?

Scheiden kan een zeer kostbare aangelegenheid zijn. De kosten liggen niet zozeer in de echtscheiding zelf; hierover zijn partijen het vaak wel eens. De kosten lopen met name op als gevolg van procedures over alimentatie, omgangsregeling en de financiële afwikkeling.

Lees meer: Wat kost een scheiding?