Ga direct naar de inhoud.

Collaborative divorce

Wat is collaborative divorce?

Collaborative divorce, ook wel genoemd de overlegscheiding, is een relatief nieuwe manier van scheiden die is overgewaaid uit Amerika. Bij collaborative divorce wordt iedere partner bijgestaan door zijn of haar eigen advocaat. Collaborative divorce gaat uit van de veronderstelling dat het in het belang is van partijen om gezamenlijk tot overeenstemming te komen en een procedure te voorkomen. Het is een teamgericht proces, waarin partijen en hun advocaten samenwerken met het uitsluitende doel te komen tot een overeenkomst, die zoveel mogelijk tegemoetkomt aan de belangen en behoeften van beide partijen.

De diskwalificatieovereenkomst

Om te bewerkstelligen dat partijen en hun advocaten zich tot het uiterste in zullen spannen om gezamenlijk in goed overleg tot een overeenkomst te komen wordt de mogelijkheid van een procedure uitgesloten. Partijen en advocaten tekenen een overeenkomst waarin is vastgelegd dat het de advocaten niet is toegestaan hun cliënt ooit te vertegenwoordigen in een gerechtelijke procedure over de gevolgen van de echtscheiding tegen de andere partij. Deze overeenkomst wordt aangeduid als de diskwalificatieovereenkomst. Indien het collaborative divorce-proces mislukt dan wel één van beide partijen een gerechtelijke procedure aanhangig maakt, dienen beide collaborative divorce-advocaten zich terug te trekken.

Voordelen collaborative divorce

Het voordeel van collaborative divorce is dat alle aan de scheiding verwante problemen kunnen worden aangepakt. Desgewenst kan een coach of een financieel deskundige aanschuiven om het scheidingsproces tot een goed einde te brengen.

Evenals bij mediation bespaart collaborative divorce tijd en geld ten opzichte van procederen. Een belangrijk verschil met mediation is dat er een basisteam is van de partners met ieder hun eigen advocaat. Deze advocaat begeleidt de eigen partij en staat gedurende de procedure letterlijk en figuurlijk naast de cliënt.

Handige link

Site van de vereniging van collaborative professionals (VVCP)

Lees ook