Ga direct naar de inhoud.

Mediation

Een echtscheiding kan de emoties hoog doen oplopen en bovendien brengt het vaak complicaties met zich mee ten aanzien van de kinderen of de financiën. De ervaring leert dat als een mediator als bemiddelaar tussen partijen optreedt, er op maat gemaakte afspraken kunnen worden gemaakt die bovendien duurzaam worden gedragen door de scheidende partners. Bovendien voorkomt mediation een gang naar de rechter, hetgeen met name tijd, maar ook geld scheelt.

Wat is mediation?

Mediation houdt in dat partijen onder begeleiding van een bemiddelaar afspraken maken over de gevolgen van de echtscheiding. Het is raadzaam te kiezen voor een mediator die is aangesloten bij de vFAS en gespecialiseerd is als scheidingsbemiddelaar. De echtscheidingsbemiddelaar bewaakt dus niet alleen het proces; hij/zij geeft gedegen advies over alimentatie, huwelijksvermogensrecht of fiscale complicaties.

Emotionele aspecten

Mediation betekent zorgvuldig scheiden met aandacht en respect voor de emotionele aspecten van de echtscheiding en de verwerking daarvan. Het heeft tot doel dat partijen leren dat zij - wanneer hier aandacht aan wordt besteed -, zij beter tot afspraken kunnen komen over de kinderen en financiële aspecten van de echtscheiding. Deze afspraken hebben dan bovendien ook een breder draagvlak dan wanneer een rechter een beslissing neemt.

Echtscheidingsconvenant

Als de afspraken zijn gemaakt, dan worden deze opgenomen in een echtscheidingsconvenant. Dit convenant wordt met een gemeenschappelijk verzoekschrift ingediend bij de rechtbank en vervolgens door de rechter gehecht aan de echtscheidingsbeschikking. De echtscheidingsbeschikking dient vervolgens te worden ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand, waarna de echtscheiding definitief is. Partijen hoeven dus niet voor de rechter te verschijnen en alles wordt vanaf het tekenen van het convenant administratief afgedaan.

Voorwaarden mediation

Mediation is gebaseerd op vrijwilligheid en vertrouwelijkheid. Bij aanvang van de mediation tekenen partijen een zogenaamde mediationovereenkomst. Hierin spreken zij hun intentie uit om in overleg de gevolgen van de echtscheiding te regelen. Ook spreken zij af dat alles, dat in de mediation besproken wordt, vertrouwelijk is. Dit laatste is een belangrijke pijler, nu het ervoor zorgt dat de echtgenoten openlijk voorstellen op tafel durven te leggen zonder hier direct aan gebonden te zijn. Pas als het convenant is getekend, zijn de afspraken tussen de scheidende echtgenoten definitief. Niet alleen de scheidende partners, ook de mediator is aan de geheimhouding gebonden en tekent eveneens de mediationovereenkomst.

Handige links

Heeft u vragen over mediation?

Stel uw vraag via onderstaand formulier:

Lees ook