Ga direct naar de inhoud.

De echtscheiding algemeen

Het aantal huwelijken dat voortijdig strandt, loopt al decennia lang op en heeft in 2015 een percentage bereikt van 38,1 %. Dit zijn slechts de huwelijken die eindigen door echtscheiding; de verbrekingen van samenlevingen zal dit percentage alleen maar doen stijgen. Hoewel het steeds ‘normaler’ wordt om te scheiden, kan niet gesteld worden dat scheiden makkelijker wordt. Een echtscheiding heeft een enorme invloed op het gezin, de kinderen en op de financiën. Mensen die gaan scheiden, worden geconfronteerd met schuldgevoelens en verdriet om verlies. Kinderen van scheidende ouders kunnen het gevoel hebben dat zij schuldig zijn aan de echtscheiding en in sommige gevallen kan zelfs een loyaliteitsconflict ontstaan. Deze sociaal emotionele consequenties - nog los van de financiële gevolgen - maken een echtscheiding tot een grote gebeurtenis in iemands leven, waarbij de juiste begeleiding van het grootste belang is.

Mediation of procedure

Een echtscheiding kan soms onvermijdelijk zijn. Als deze belangrijke beslissing eenmaal is genomen, zal er een aantal keuzes gemaakt moeten worden. Een echtscheiding in goed overleg is in bijna alle gevallen aan te raden. Mediation houdt in dat onder begeleiding van een bemiddelaar afspraken worden gemaakt, welke vervolgens door de rechter worden vastgelegd. Mediation is niet alleen financieel voordeliger, het kost minder tijd dan een procedure en de uitkomst is vaak bevredigender, omdat maatwerk geleverd kan worden. Bovendien wordt bij mediation aandacht besteed aan de emotionele aspecten van de echtscheiding. Als mediation geen optie is, is een procedure onvermijdelijk. Een procedure kost niet alleen veel geld, het kost veel tijd en bovendien ligt een vechtscheiding op de loer, met alle negatieve gevolgen van dien.

Scheiden, en nu?

Bij een echtscheiding zijn vier belangrijke onderwerpen die kunnen worden onderscheiden:

  • de kinderen
  • alimentatie
  • verdeling/verrekening
  • pensioen

Hierover zullen in overleg afspraken moeten worden gemaakt en bij onenigheid zal de rechter een beslissing moeten nemen.

Kinderen

De kinderen zijn in het algemeen het eerste aandachtspunt. De ouders zijn gezamenlijk belast met het gezag over de kinderen en dit gezamenlijk gezag duurt na scheiding voort. Sinds 2008 geldt in Nederland de Wet Gelijkwaardig Ouderschap en zijn ouders verplicht samen afspraken te maken over de kinderen. Deze afspraken dienen te worden opgenomen in een ouderschapsplan. Een rechter zal de echtscheiding niet uitspreken als de ouders geen ouderschapsplan over kunnen leggen.

Alimentatie

Alimentatie is een tweede onderwerp waar scheidende partners mee te maken krijgen. De regels voor kinderalimentatie zijn recentelijk aangepast en vereenvoudigd. Partneralimentatie is in de politiek nog immer een discussiepunt, maar vooralsnog geldt de wettelijke termijn van 12 jaar. In geval van een kort kinderloos huwelijk, is de maximale alimentatietermijn gelijk aan de duur van het huwelijk.

Verdeling of verrekening

Als een echtpaar is gehuwd in gemeenschap van goederen, dan zal er een verdeling van deze huwelijksgemeenschap plaats moeten vinden. Hebben partijen bij het aangaan van het huwelijk huwelijkse voorwaarden opgesteld, dan zullen partijen financieel moeten afwikkelen zoals overeengekomen in deze huwelijkse voorwaarden.

Pensioen

Tot slot zullen partijen een beslissing moeten nemen ten aanzien van de pensioenopbouw. Hoofdregel is dat de door de echtgenoten opgebouwde pensioenen moeten worden verevend. Verevening van pensioenrechten houdt in dat ieder recht heeft op de helft van de pensioenopbouw gedurende het huwelijk van de andere echtgenoot. In overleg kan van de verevening worden afgeweken, maar alleen als beide partijen het hiermee eens zijn. De scheidende partners kunnen in afwijking van verevening kiezen voor conversie of het afzien van verevening.

Heeft u vragen over Scheiden wat nu?

Heeft u vragen of wilt u dat wij contact met u opnemen? Laat het ons weten:

Lees ook