Ga direct naar de inhoud.

Wat kost een scheiding?

Scheiden kan een zeer kostbare aangelegenheid zijn. De kosten liggen niet zozeer in de scheiding zelf; hierover zijn partijen het vaak wel eens. De kosten lopen met name op als gevolg van procedures over alimentatie, omgangsregeling en de financiële afwikkeling.

Gefinancierde rechtsbijstand

Als uw inkomen onder een door de wetgever jaarlijks vast te stellen grens ligt, dan kunt u aanspraak maken op gefinancierde rechtsbijstand. Deze wordt verleend door de Raad voor Rechtsbijstand, u kunt op hun site  nagaan of u voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking komt. Het juridisch loket kan u helpen met het vinden van een advocaat die de echtscheiding kan behandelen op basis van gefinancierde rechtsbijstand.

Kosten voor eigen rekening

Indien u geen aanspraak kunt maken op gefinancierde rechtsbijstand, zullen de kosten van de echtscheiding en alle daaraan verwante procedures voor eigen rekening komen. Hoeveel een echtscheiding exact kost, is moeilijk in te schatten. Deze kosten variëren van nog geen € 1.000,- tot tienduizenden euro’s.

De eigenlijke proceskosten zijn beperkt. Denk hierbij aan de kosten van het betekenen van het echtscheidingsverzoekschrift, de griffierechten en kosten voor het opvragen van uittreksels. Deze kosten belopen over het algemeen niet meer dan enkele honderden euro’s. Het leeuwendeel van de kosten ziet op het honorarium van de advocaat. Het advocatentarief varieert per kantoor en per advocaat. Het uurtarief wordt vaak verhoogd met kantoorkosten van 6% (porti, telefoonkosten, fax en kopieën) en uiteraard met 21% BTW.

Beperken van de scheidingskosten

Het aantal uren, dat een advocaat besteedt aan de zaak, is, meer dan zijn uurtarief, bepalend voor de kosten van de echtscheiding.

Een advocaat met een hoger tarief, die een schikking bewerkstelligt, zal per saldo goedkoper zijn dan een advocaat met een lager tarief die een jarenlange procedure start.

Uiteraard heeft u zelf ook invloed op de hoogte van de uiteindelijke factuur. Een keuze voor mediation of een andere overlegscheiding, zal een aanzienlijke kostenbesparing met zich meebrengen. Ook het zorgvuldig aanleveren van de benodigde documenten scheelt de advocaat tijd, hetgeen weer kosten bespaart.
Een advocaat schrijft in eenheden van zes minuten, zodat het goed is dat u zich realiseert dat ieder beroep op de advocaat de teller in werking zet; het is dan ook onverstandig de advocaat in te schakelen voor onbelangrijke details.

Tot slot is het te allen tijde aan te raden een financiële afweging te maken: wegen de kosten van de procedure op tegen de belangen van de zaak? Het is ook aan de advocaat om u hierop te wijzen.

Proceskosten veroordeling

In het familierecht geldt in het algemeen de regel dat de proceskosten worden gecompenseerd. Dit betekent dat iedere partij zijn eigen proceskosten draagt. Dit is anders bij andere procedures, waarbij de partij die in het ongelijk wordt gesteld de proceskosten van de andere partij dient te dragen. In het familierecht kan echter in een aantal zeer uitzonderlijke gevallen wel sprake zijn van een proceskostenveroordeling. Hiervan kan sprake zijn wanneer een echtgenoot zich bijzonder onredelijk opstelt of wanneer sprake is van nodeloos procederen.

Scheiden kost veel geld, duurt lang en vormt een grote emotionele belasting voor alle betrokken partijen. Een flexibele opstelling, respect voor elkaar en oog voor toekomstige verhoudingen is de beste manier om de echtscheidingskosten beheersbaar te houden.

Wat kost een scheidingsadvocaat?

Wilt u meer weten of de tarieven van onze advocaten? Laat het ons weten:

Lees ook