Ga direct naar de inhoud.

Beëindiging geregistreerd partnerschap

Als je men het geregistreerd partnerschap wenst te beëindigen, dan hoeft dat niet altijd via de rechtbank. Het hangt ervan af of er kinderen zijn en of partijen overeenstemming kunnen bereiken over de gevolgen van de beëindiging van het geregistreerd partnerschap.

Geregistreerd partnerschap met kinderen

Als geregistreerde partners willen scheiden, en zij hebben kinderen, dan zal de ontbinding van het geregistreerd partnerschap altijd via de rechter moeten gebeuren. De ouders zijn dan ook verplicht om een ouderschapsplan over te leggen. In de praktijk zal de procedure identiek zijn aan een echtscheidingsprocedure.

Geen kinderen, wel overeenstemming

Als partijen geen kinderen hebben en samen tot afspraken kunnen komen, dan hoeven zij voor de beëindiging van het geregistreerd partnerschap niet naar de rechter. Wel dienen partijen een advocaat of notaris te raadplegen. De advocaat of notaris stelt een overeenkomst op waarin staat dat partijen het geregistreerd partnerschap willen beëindigen. Hierin worden ook de afspraken vastgelegd over bijvoorbeeld pensioen of partneralimentatie. Met deze overeenkomst kunnen partijen naar de ambtenaar van de burgerlijke stand, zodat deze kan zorgdragen voor inschrijving van de overeenkomst in de registers van de burgerlijke stand. Dit dient wel te gebeuren binnen drie maanden na ondertekening van de overeenkomst.

Geen kinderen, geen overeenstemming

Als partijen geen overeenstemming kunnen bereiken over de gevolgen van de beëindiging van het geregistreerd partnerschap, dan zullen zij zich tot de rechtbank moeten wenden. Deze zal bij beschikking het geregistreerd partnerschap ontbinden en ook ten aanzien van andere verzoeken een beslissing zal nemen. De beschikking van de rechtbank dient - evenals een echtscheidingsbeschikking – te worden ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. De procedure van de ontbinding van het geregistreerd partnerschap door de rechter, is in feite gelijk aan die van een echtscheiding.

Lees ook