Ga direct naar de inhoud.

Geregistreerd partnerschap

Het geregistreerd partnerschap is ingevoerd per 1 januari 1998. De gevolgen van het geregistreerd partnerschap zijn grotendeels gelijk aan die van het huwelijk. De verschillen die nog bestonden ten aanzien van de erkenning van kinderen en het aantekenen van het gezag in het gezagsregister, zijn in 2014 door een wetswijziging komen te vervallen. Inmiddels kunnen we dus stellen dat er geen verschil is tussen het aangaan van een huwelijk of een geregistreerd partnerschap.

Het verschil is gelegen in het beëindigen van het geregistreerd partnerschap. Als u geen kinderen heeft, dan kan het geregistreerd partnerschap worden ontbonden door de ambtenaar van de burgerlijke stand. Voor meer informatie hierover lees Beëindiging GP zonder kinderen.

De artikelen op deze website met betrekking tot het huwelijk zijn eveneens van toepassing op het geregistreerd partnerschap. Waar huwelijk staat geschreven, kan dus ook geregistreerd partnerschap worden gelezen.

Lees ook