Ga direct naar de inhoud.

Kind en scheiding

Jaarlijks krijgen zo’n 70.000 kinderen te maken met een echtscheiding. Om te voorkomen dat deze kinderen de negatieve gevolgen ondervinden, die gepaard gaan met een echtscheiding, is het van belang dat in het echtscheidingsproces aandacht bestaat voor de gedachten en de gevoelens van de kinderen.

Lees meer: Kind en scheiding

Het ouderschapsplan

Ouders die gedurende het huwelijk gezamenlijk het gezag uitoefenden over hun kinderen, zullen ook na de echtscheiding het gezamenlijk gezag over de kinderen behouden.

Lees meer: Het ouderschapsplan

Kinderalimentatie

Ouders zijn verplicht om samen te voorzien in de kosten van de verzorging en opvoeding van hun minderjarige kinderen. De kosten van de kinderen worden in het algemeen gedragen door de ouder bij wie de kinderen hoofdverblijf hebben. Om deze kosten te dragen, ontvangt deze ouder kinderalimentatie van de andere ouder. 

Lees meer: Kinderalimentatie

Zorg- en opvoedingstaken en omgang

De ouders, die het gezamenlijk gezag hebben over een kind, zijn belast met het recht en de plicht hun kind te verzorgen en op te voeden. Ook de ouder, die niet met het gezag is belast, heeft recht op omgang met zijn/haar kind.

Lees meer: Zorg- en opvoedingstaken en omgang

Informatie- en consultatieregeling

Ouders, die gezamenlijk zijn belast met het ouderlijk gezag, dienen bij het uiteengaan een informatie- en consultatieregeling op te stellen in het kader van de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken. 

Lees meer: Informatie- en consultatieregeling

Kind en verhuizing

Bij de echtscheiding bepalen de ouders bij wie het kind het hoofdverblijf zal hebben. Op het adres van deze ouder zal het kind ingeschreven staan in de GBA.

Lees meer: Kind en verhuizing