Ga direct naar de inhoud.

Het ouderschapsplan

Ouders die gedurende het huwelijk gezamenlijk het gezag uitoefenden over hun kinderen, zullen ook na de echtscheiding het gezamenlijk gezag over de kinderen behouden. De kinderen hebben na echtscheiding recht op een gelijkwaardige verzorging en opvoeding door beide ouders. Om dit gelijkwaardig ouderschap praktisch uitvoering te kunnen geven, zijn ouders verplicht om een ouderschapsplan op te stellen. Zonder dit ouderschapsplan zal de rechter de echtscheiding tussen de echtgenoten niet uitspreken.

Verplichte onderwerpen in ouderschapsplan

In het ouderschapsplan dienen ouders afspraken op te nemen over:

  • de wijze waarop de zorg- en opvoedingstaken worden uitgeoefend;
  • de wijze van informatieverschaffing over gewichtige aangelegenheden van de kinderen;
  • de kosten omtrent de verzorging van de minderjarige kinderen.

Het ouderschapsplan kan door de ouders zelf worden opgesteld, zonder tussenkomst van een advocaat. In het ouderschapsplan dient ook opgenomen te worden op welke wijze de kinderen zijn betrokken bij het opstellen van het ouderschapsplan.

Beoordeling door rechter

De rechter toetst - alvorens de echtscheiding wordt uitgesproken of ten aanzien van de drie hiervoor genoemde onderwerpen - of er afspraken zijn gemaakt. Is dit niet het geval, dan wordt de verzoeker niet ontvankelijk verklaard; met andere woorden, de echtscheiding zal niet worden uitgesproken. Uiteraard komt het voor dat het voor ouders niet mogelijk is om in goed overleg afspraken te maken omtrent de verzorging en opvoeding van hun kinderen. Deze onmogelijkheid dient aan de rechter te worden aangetoond. De rechter heeft dan de mogelijkheid om zelf een regeling ten aanzien van de kinderen op te nemen in de te wijzen echtscheidingsbeschikking.

Downloads met meer informatie

Lees ook