Ga direct naar de inhoud.

Informatie- en consultatieregeling

Ouders, die gezamenlijk zijn belast met het ouderlijk gezag, dienen bij het uiteengaan een informatie- en consultatieregeling op te stellen in het kader van de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken. Deze informatie- en consultatieregeling dient te worden opgenomen in het ouderschapsplan. In het ouderschapsplan nemen ouders afspraken op hoe zij met elkaar overleg zullen voeren over de kinderen en de frequentie van dergelijke overleggen.

Informatieplicht bij eenhoofdig gezag

Ook de ouder die niet is belast met het gezag over het kind, maar wel in familierechtelijke betrekking tot het kind staat, heeft er recht op om te worden geïnformeerd over gewichtige aangelegenheden aangaande het kind. Denk hierbij aan schoolprestaties, gezondheid of hobbies.

Lees ook