Ga direct naar de inhoud.

Kind en scheiding

Jaarlijks krijgen zo’n 70.000 kinderen te maken met een echtscheiding. Om te voorkomen dat deze kinderen de negatieve gevolgen ondervinden, die gepaard gaan met een echtscheiding, is het van belang dat in het echtscheidingsproces aandacht bestaat voor de gedachten en de gevoelens van de kinderen.

Ouder versus partner

Ouders die gaan scheiden moeten zich vanaf het eerste moment realiseren dat zij in het huwelijk twee rollen hebben: de rol van partner en de rol van ouder. Door de scheiding eindigt de rol van partner, maar de rol van ouder blijft intact. Als mede-ouders dient menhet belang van de kinderen centraal te stellen. Voorkom dat conflicten, die bestaan tussen de ouders in de rol van ex-partner, botsen met de mede-ouder rol.

Tips voor ouders

Uit onderzoek is gebleken dat een echtscheiding altijd een negatief effect heeft op kinderen. De effecten zijn legio (mindere schoolresultaten, gedragsproblemen e.d.) en variëren per leeftijdscategorie. Ouders kunnen de negatieve effecten op hun kinderen echter verkleinen door de manier waarop zij als gescheiden ouders met elkaar omgaan.
Denk hierbij aan het volgende:

  • voer moeilijke/heftige gesprekken als uw kind ze niet kan horen;
  • stel u op als medeouders en stel uw kind centraal;
  • kijk uw ex gewoon aan, negeer hem of haar niet als u uw kind ophaalt/wegbrengt;
  • spreek geen kwaad over uw ex. Het zal altijd de vader of moeder van uw kind blijven en die heeft daar echt geen boodschap aan. U doet uw kind (en daarmee uiteindelijk ook uzelf) echt een enorm plezier door ‘normaal’ en met respect met uw ex te blijven omgaan.

Villa Pinedo


Villa Pinedo is een online forum met als doel ouders bewust te maken van wat er bij een scheiding in het hoofd van hun kinderen omgaat. Via Villa Pinedo hebben kinderen een open brief geschreven aan alle gescheiden ouders, welke brief gezien moet worden als ‘wake-up call’ en een must read is voor alle ouders die gaan scheiden of zijn gescheiden.

Handige links

 

Voorgaande tips komen uit het boek Aan alle gescheiden ouders van Marsha Pinedo en Petra Vollinga. Voor meer tips en een beter inzicht in de gedachten en gevoelens van de kinderen bij de echtscheiding, kunt u het boel bestellen via Villa Pinedo.

 

 

 

 

Lees ook