Ga direct naar de inhoud.

Zorg- en opvoedingstaken en omgang

De ouders, die het gezamenlijk gezag hebben over een kind, zijn belast met het recht en de plicht hun kind te verzorgen en op te voeden. Ook de ouder, die niet met het gezag is belast, heeft recht op omgang met zijn/haar kind.

Passende zorgregeling

Ouders kunnen in overleg een omgangsregeling of zorgregeling afspreken die past bij hun situatie. Dit kan variëren tussen co-ouderschap en een flexibele weekendregeling. Als zij er samen niet uitkomen, kan de rechter worden gevraagd de regeling vast te stellen. De rechter heeft hierbij de mogelijkheid om advies in te winnen bij de Raad voor de Kinderbescherming.

Hoorrecht kinderen

Minderjarige kinderen vanaf de leeftijd van 12 jaar hebben het recht om gehoord te worden door de rechtbank. De rechtbank kan bij het nemen van een beslissing dan ook rekening houden met de mening van het kind. Het is niet zo dat een kind kan kiezen wanneer hij bij zijn vader of moeder is.

In goed overleg

Een omgangsregeling die ouders in goed overleg afspreken, heeft voordelen ten opzichte van een omgangsregeling die door de rechtbank is vastgesteld. De ouders kunnen een gedetailleerde regeling afspreken die goed aansluit bij hun specifieke situatie. Daarbij wordt een regeling in overleg over het algemeen breder gedragen dan een eenzijdig door de rechtbank vastgelegde omgangsregeling. Uiteraard scheelt een regeling in goed overleg veel tijd en ook geld ten opzichte van een procedure bij de rechtbank. Een mediator kan ouders helpen een passende regeling op te stellen.

Lees ook